Predstavitev podjetja RTC

Pisarne RTCRazvojno tehnološki center, RTC d.o.o., se primarno ukvarja z razvojem strojev gradbenega in gozdarskega sektorja, traktorjev, avtobusov ter različnih naprav in orodij. RTC se po potrebi povezuje s strokovnjaki iz posameznih področij, s katerimi oblikuje najkvalitetnejše rešitve. Razvojne storitve podjetja so orientirane predvsem na evropski in ruski trg.

Zavod RTC so leta 2000 ustanovila podjetja iz področja avtomobilske industrije kot neprofitno organizacijo za razvojne storitve, s poudarkom na razvoju  orodij za preoblikovanje pločevine in kabinskih polimernih oblog ter traktorjev in avtobusov. Podjetje se je leta 2011 preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in se usmerilo predvsem v razvoj gradbenih in gozdarskih strojev. V zadnjem času RTC deluje tudi na področju razvoja različnih vozil na električni pogon.

Dejavnosti

Naše dejavnosti temeljijo na 3D modeliranju izdelkov in konstrukcijskih elementov z najnovejšimi orodji, kot so PTC Creo, Catia in Elcad ter izdelavi konstrukcijske dokumentacije z 2D risbami. Orodja, ki jih uporabljamo, omogočajo sodoben pristop k reševanju problemov, iskanje enostavnih rešitev zapletenih konstrukcij in hitro izdelavo načrtov.

RTC ponuja storitve na raziskovalnem in razvojnem področju, povezuje podjetja na posameznih projektih ter svetuje podjetjem pri reševanju njihovih razvojnih in poslovnih izzivov. RTC podjetjem nudi tudi izobraževalne storitve in jih oskrbuje s standardi in pravilniki iz področja njihove dejavnosti. RTC je servis za mala in srednje velika podjetja v podravski regiji in širše. Deluje v mednarodnih povezavah kot dolgoročni razvojno-storitveni partner podjetij. 

RTC je primarno usmerjen na področje razvoja vozil, strojev in naprav,  ter s tem povezanih podpornih dejavnosti:

  • razvoj izdelkov in procesov  
  • uvajanje v serijsko proizvodnjo
  • koncipiranje in projektiranje    
  • konstruiranje orodij
  • izdelava konstrukcijske dokumentacije
  • prenos in/ali razvoj tehnologij
  • izdelava prototipov    
  • testiranje in homologiranje    
  • izdelava tehnološke dokumentacije  
  • ekonomika in organizacija podjetij